Fiberföreningen önskar alla en fröjdefull jul och ett nytt fint år...

10. Dec, 2018

Rapport och vädjan från styrelsen

Othem Fiberförenings styrelse mottager tacksamt nya kreativa idéer hur vår förening ska fortsätta existera eftersom ingen vill åta sig att bli invald i styrelsen! Valberedningen är igång med sitt uppdrag att hitta ledamöter att välja in i styrelsen framöver. Det går väldigt trögt. Ingen vill ta på sig uppgiften och konsekvensen kan då bli att föreningen tvångsomhändertas av Bolagsverket och de säljer företaget. Satsat kapital blir då preskriberat och abonnemanget kanske upphör rakt av, om vi inte accepterar nya villkor som erbjuds som troligtvis kommer kosta oss kanske mer än det dubbla!?
Det är ett tröstlöst scenario vi i styrelsen ser framför oss just nu. Vi i föreningens styrelse vädjar med all vår kraft, STÄLL UPP för vår gemensamma förening. Det är en stimulerande och meriterande uppgift och inte alls så betungande som många tror. Arbetet har kommit in i en lugn rytm och våra sammanträden har blivit allt färre än de första åren. Den stressiga och krävande tiden ligger med andra ord bakom oss. Bokföringssysslan sköter Fole Redovisningsbyrå så den uppgiften slipper kassören.
Det allra bästa är att själv anmäla sig frivilligt till att bli nominerad, du behöver inte vänta tills du blir tillfrågad av valberedningen. Välkommen med din intresseanmälan.

27. Nov, 2018

Abonnemangsavgiften 2019

Mer rabatt erbjuds nu våra medlemmar om betalning för abonnemanget av fibernätet betalas per halv- eller helår (306 kr) istället för kvartalsvis (153 kr).

I månadsskiftet nov-dec 2018 har inbetalningsavierna för hela 2019 skickats ut till alla medlemmar som har E-post. Övriga har fått sina avier via fysisk postlåda.
Vill du i efterhand ändra din betalningsperiod så hittar du gällande summor under fliken Fakturering. Vänligen, meddela styrelsen om betalningsperiod ändras!

OBS! Medlemsavgiften 450 kr gäller från och med 2019.

Information har sänts till varje medlem och det finns också att läsa under fliken Fakturering i menyn.

15. Okt, 2018

På gång att sälja fastighet och flytta från Othem?

Kontakta alltid styrelsen och meddela om ni tänker sälja er fastighet och avsluta medlemskapet i fiberföreningen. Säljaren kontaktar Telia och avslutar sitt abonnemang på försäljningsdagen och köparen meddelar Telia att de tar över abonnemanget.
Nytt avtal tecknas mellan Fiberföreningen och nya fastighetsägaren innan anslutning godkänns. Alla fiberns tillhörande boxar inklusive sladdar tillhör fastigheten. Får ej tas bort.
Vänligen meddela till mäklaren, föreningens E-postadress/Hemsida .

28. Sep, 2018

Nya medlemmar hälsas välkomna

Fiberföreningen hälsar de nyinflyttade varmt välkomna, varav en fastighet Stenstugu har en helt ny anslutning. Den andra har adress Othemars där ägarbyte har skett under maj månad. Fastighet Barshage får ny hyresgäst den 1 okt. Ytterligare en ny anslutning är på gång med adress Prästgården där GEAB ska lägga ner ledningar samtidigt. Tre fastigheter varav den med adress Busarve är nu såld och inflyttning sker i februari 2019. De övriga två har ännu inte meddelats ägarbyte på och föreningen uppmanar alla som tänker sälja och flytta från sin fiberanslutning att lämna kvar utrustningen för den tillhör fastigheten.

15. Apr, 2018

Se länk om du har dålig fart på bredbandet

https://www.telia.se/privat/support/wifi-guiden/forbattra?intcmp=wifiguiden_forbattra

6. Apr, 2018

Förtydligande ang medlems skyldighet. Se Stadgar

Se § 5... I sista meningen står "Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen"

19. Mar, 2018

Nyinflyttad i Othem

Alla nyinflyttade hälsas varmt välkomna till Othem och särskilt varmt välkommen att bli medlem i Othem Fiber Ekonomisk Förening.
Hör av er till ordföranden i styrelsen så får ni veta mera hur anslutning till fibernätet fungerar.

15. Apr, 2018

Vid problem med fiberanslutningen

Då det blir strömavbrott kan det ställa till vissa problem med återanslutning av fibern!
Om problem, gör en stor "reset" genom att dra ur elkontakten till den svarta lådan (routern) vänta minst fem minuter innan elkontakten sätts i igen. Kolla att alla sladdar sitter i ordentligt i routern. Det dröjer ett bra tag innan omstarten får igång sina anslutningar. Ha tålamod. Vill det ändå inte fungera, ring Telias Fibertjänst 020-240 250 alternativt 90 200. Se öppettider under fliken Felsökningsmanual i menyn.
På Telias hemsida finns guider för felsökning, hjälpmedel etc. liksom nformation om eventuella driftstörningar i området.

Stadgar20170810

God Jul och ett Gott Nytt år...

12. Dec, 2018

TV-utbud

Den som är intresserad av att utöka TV Bas får själv teckna avtal med Telia. Avtal som tecknats kollektivt gäller endast de 27 kanaler som visas.

4. Jul, 2018

TV i mobiltelefonen/surfplattan

Aktivera appen TELIA PLAY vilket ingår i föreningens TV-tjänst och du kan se TV var än du är!

25. Jan, 2018

Fiberavbrott

Tänk på att de små gnagarna vill in i stugvärmen och att de gnager på allt som går att gnaga på! Det finns fastighetsägare som har missat att täcka sin kabel med plåt där fiberkabeln går in i huset. För er egen skull uppmanas ni att skydda er kabelanslutning.
Har du koll på vad du skall göra om det blir fiberavbrott i din fastighet? Om inte, ta en titt i felsökningsmanualen. (se länk)

22. Jul, 2017

Telias TV utbud

I vårt avtal med Telia står det inget om vilka kanaler som ingår i TV Bas. Bara att det ska vara 27 kanaler.
Info om vilka tjänster som ingår i föreningens avtal:
Kollektivt bredband 100/10 Mbit/s
Kollektiv Bredbandstelefoni
Kollektiv digital TV Lagom -27 kanaler
lnstallationshjälp
Kollektiv Telia Smart

6. Jun, 2017

Kabelsökare och Signalgenerator

Föreningen har investerat i en egen kabelsökare inklusive signaldetektor för att hantera ärenden från Ledningskollen. Utstakning för att skydda föreningens fiberkablar sker nu i egen regi.
De som har för avsikt att gräva på sin tomt och inte vet var fiberkabeln ligger bör lämpligen höra av sig till styrelsen för hjälp. Föreningen ansvarar för fiberkablarna endast till tomtgränsen, inne på tomten svarar fastighetsägaren för och det blir kostsamt om fiberkabeln grävs av. Kabelutstakning kostar 200 kr/tim
Har ni ritat in på situationsplanen över er fastighet var fiberkabeln har lagts ner? Om inte, är det god idé att göra det genast innan det faller i glömska.

6. Jun, 2017

Telia

Observera! De som bara har tecknat sig för Telias bas-utbud och ändå får separata fakturor från Telia på olika tjänster, typ uppgradering av bredbandshastigheten, bör noga läsa deras finstilta text. Framförallt ifrågasätta fakturan.