Styrelse

Ordförande:  Ulrik Bjersander tel. 0706 08 20 13  

E-post: othemfiber@telia.com

 

Ledamöter: 

Mia Hallenbring      Tel. 0738 34 17 21    

Kim Carlstedt         Tel. 0704 38 02 25

Sandra Hallenbring

Åsa Lågland

Valberedning 2019:

Anette Engström tel. 0702 60 05 68

Erland Gardell  tel. 0739 97 57 91

Sylve Kolmodin tel. 0708 92 43 93 

Utanför styrelsen:

Kabelsökare tillika utstakare för Ledningskollens ärenden: Peter Vingesköld och Tommy Lindstedt