Förnyelse av abonnemang

15. Mar, 2019

Hemsidan

Förfallodag 2020-03-21

Fibernäts abonnemang

Kvartalsfakturor: 31 mars,  30 juni, 30 september, 31 december

Halvårsfakturor: 30 juni, 31 december

Helårsfakturor:   31 dec

Alla inbetalningsavier för hela 2019 skickas ut till föreningens medlemmar i början av dec 2018. Utan rabatt är det att betala summa 4 200 kr / år.  Det är 6 serviceavgifter á 51 kr i rabatt för helårsbetalande och 3 för halvårsbetalande!    

Här nedan finns 2019 års gällande belopp:

Helårsbetalare: 3 894 kr

Halvårsbetalare:  2 024 kr

Kvartalsbetalare: 1 050 kr

Använd BG 323-9233 och ange belopp och betalningsperiod samt fastighetsbeteckning.

OBS! 2019 års medlemsavgift är 450 kr. Betalas till föreningen samtidigt med årets första inbetalningsavi. Den ger en styck rösträtt vid årsstämman.

Infobrev fakturor 2019